Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Scan Site [Backtrack w3af]

Backtrack

1.Sử dụng backtrack
 cd /pentest/web/golismero/    
chạy python GoLismero.py - t www.batman-3d.de -c -m -A all -x -o /root/outfile.txt

-> Xem danh sách file ,tìm lỗ hổng.
2.cd /pentest/web w3af


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét