Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Cách chạy phần mềm trên Backtrack [linux tương tự luôn]

Trong linux các phần mềm có thể được đóng gói dưới nhiều dạng khác nhau,chính vì vậy mà để chạy đc các phần mềm này chúng ta cũng phải dùng các cách khác nhau,mình giới thiệu sơ qua vài cách nha.

trước tiên là ta xét các gói đc down về máy bằng lệnh wget nhé.

Đối với file .deb


file này trên ubuntu do có application sẵn để đọc nó rồi,nên chỉ cần kích đôi là nó chạy à,còn trên backtrack thì chưa có.ta có thể chạy file này bằng lệnh
dpkg -i name_file.deb

chú ý là khi tải về phải tải đúng phiên bản nha,đối với backtrack 32 bit thì ta tải các gói có đuôi là i386
mình ví dụ như

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb
còn đối với backtrack 64bit thì đuôi thường là amd64 nhé
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
Khi chạy thì ta chạy như sau
dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
dùng phím tab để gõ nhanh chóng tên file nhé.hoặc gõ thế này cho nhanh nè
dpkg -i google*.deb


ĐỐi với các gói đc nén dưới dạng tar ,tar.gz ,tar.bz2...

thì trước tiên ta phải bung nén ra nhé,bung nén ra bằng các lệnh tương ứng như sau
tar zxvf file.tar.gz
tar xvf file.tar
tar zxf gile.tgz
[tgz = tar.gz]
tar jxf file.tar.bz2
tar jxf file.tbz2
[tbz2 = tar.bz2]
ở đây các tuy chọn đc mô tả như sau
-x là lệnh thực thi bung file
-z là đối với các file đc nén dạng gzip
-j là đối với các file được nén dạng bzip
-v đã để cho ta thấy danh sách cách file đang bung
-f là cho nó hiểu ta đang thao tác với file
sau khi giải nén xong,chúng ta di chuyển đến thư mục mới tạo ra nhé,và vào trong đó,thao tác tiếp
đầu tiên là

./configure
dòng lệnh nàu dùng để kiểm tra,rà soát trên hệ thống của chúng ta,kiểu như là nó tìm xem những gì cần thiết để chạy gói phần mềm của chúng ta vậy,tìm phiên bản GCC để biên dịch chẳng hạn.
tiếp tục ta gõ
make
lệnh này là lệnh để bắt đầu biên dịch.Khi nguời ta dev phần mềm.Các thao tác,thứ tự biên dịch,các gói đc liệt kê trong một file gọi là makefile,đây là 1 file rất quan trọng,nó cho thấy tổng quan về gói phần mềm ,đc tạo ra từ đâu,dùng gì để biên dịch.Giả sử ta đặt tên gói phần mềm này là vhbsystem chẳng hạn.Thì trong makefile ta khai báo kiểu như là
vhbsystem: file1.o file2.o ....
            g++ ......
đến khi ta chạy gói thì ta chạy là
make vhbsystem
hoặc mặc định là make
nó sẽ biên dịch lần lượt các file
thao tác cuối cùng là gõ
make install
dòng lệnh này dùng để copy các trình đã được biên dịch mà ta mới dùng lệnh make ý,nó sẽ nằm trong cùng thư mục chứa makefile.
Bi giờ ta make install để copy các file này vào thư mục /usr/bin/ .
lưu ý thêm một điều là luôn chèn sudo phía trước nếu ko có quyền root nhé.
ĐỒng thời phản set quyền thực thi cho file thực thi.để đảm bảo.
mình ví dụ set quyền thực thi cho file configure như sau

sudo chmod +x configure


File rmp

để chạy các file có đuôi nay ta phải tải thêm gói Alien
apt-get install alien
sau đó chạy file download về như sau (trước tiên phải di chuyển đến vị trí chứa file download về đó)


alien -k name_file.rpm    (câu lệnh này để convert file rpm với file debian á)
tùy chọn -k ở đây là giữ nguyên phiên bản.
tiếp tục ta chạy file như file .deb bình thường 
dpkg -i name_file.deb   (trong đó name_file.deb là file mới đc tạo ra,và nó nằm cùng thư mục file rpm )
Chú ý thêm 1 điều Alien nó có thể convert sang nhiều định dạng nha ,mặc định nó convert về debian thui.

Dùng APT

Bây giờ xét đến việc cài các gói ko phải tải về rồi mới chạy mà chạy trực tiếp từ tài nguyên mạng nhé.Nguời ta thường dùng apt-get để chạy

Cơ chế làm việc của apt-get
chạy dòng lệnh này,nó sẽ tìm đến file chứa các source trong đó có phần mềm bạn cần chạy.File này đc lưu trữ ở  /etc/apt/sources.list .Trên phiên bản backtrack capuchino đang dùng thì nó trỏ đến server backtrack-linux.org. Source đc add vào các server theo ngày tháng nên càng về sau càng có source mới,chính vì thế chúng ta phải nghĩ đến việc update apt-get ngay trước khi muốn cài 1 phần mềm nào đó.
update bằng lệnh
apt-get update
Khi cài phần mềm bằng apt-get thì phải gõ chính xác tên câu lệnh tương ứng nha,ko nó tìm ko ra đâu :))

câu lệnh để chạy rất đơn giản
apt-get install tên_phần _mềm
Nhưng xét thêm 1 việc nữa.đó là làm sao ta biết đc tên phần mềm mà chạy.Để giải quyết việc này ta dùng lệnh tìm kiếm trên APT như sau
apt-cache search tên_bạn_nghĩ_ra
ví dụ mình muốn tìm google chrome thì mình gõ là
apt-cache search chrome
nó sẽ hiện ra 1 danh sách để mình lựa chọn như sau
picon-unknown - Picon (Personal Images) database for very high-level domains
picon-misc - Picon (Personal Images) database of common accounts and misc.
picon-users - Picon (Personal Images) database of individual Internet accounts
picon-domains - Picon (Personal Images) database of for Internet domain logos.
picon-news - Picon (Personal Images) db of Usenet newsgroups and hierarchies
picon-usenix - Picon (Personal Images) db of Usenix conference attendees
libjs-excanvas - HTML5 Canvas for Internet Explorer
murrine-themes - themes for gtk2 murrine engine
chromium-browser - Chromium browser
libxpm4-dbg - X11 pixmap library (debug package)
libxpm4 - X11 pixmap library
libxpm-dev - X11 pixmap library (development headers)
prboom - clone of the legendary first person shooter Doom
linuxlogo - Color ANSI System Logo
libv8-dbg - Development symbols for the V8 JavaScript Engine
libv8-dev - Development files for the V8 JavaScript Engine
libv8-2.0.3 - V8 JavaScript Engine
đa số mọi nguời dùng gói chromium-browser - Chromium browser để cài


ngoài ra ta có thể dùng một lệnh tương tự apt-get trong bộ APT đó là dùng Aptitude

cấu trúc cũng tương tự

aptitude search name_app -->để search
aptitude install name_app   --> để chạy


File thực thi

Đối với các file thực thi như shell script .sh và một số file như .run , .bin [binary] ,.bundle,.py [file python] ,.rb [file ruby]

thì ta chỉ cần set quyền thực thi cho nó rồi chạy bằng chính tên file đó.Mấy cái này hay gặp khi dùng tool trên backtrack nè

set quyền ví dụ như sau
chmod +x *.py  ---> quyền thực thi cho tất cả file python

và chạy nó
./file.py 

Còn nhiều và nhiều nữa.Vì trên linux việc phát triển phần mềm phụ thuộc vào developer tự do khá nhiều,nên cách chạy các gói của họ đôi khi không theo một qui tắt nào cả.Ta nên đọc cách file readme để xem hướng dẫn và làm theo.

 tut by capuchino.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét