Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tìm password từ các con keylog trên thế giới

Vào trang http://pastebin.com/
tìm khung search bar và nhập vào
Program:firefox Url/Host:http://www.facebook.com login 
hoặc
Program:firefox Url/Host:http://www.yahoo.com login 

tùy cái cần tìm mà nhập nhá 

vì dụ với Program:firefox Url/Host:http://www.facebook.com login
 ta nhận đc là 


Chọn vào 1 link ta check thử đc


 1. Program:        Firefox
 2. Url/Host:       http://www.facebook.com
 3. Login:          eleazarberrios@hotamail.com
 4. Password:       eleazarberrios
 5. Computer:       PC-3F2D90D21838
 6. Date:           2010-12-30 23:51:12
 7. Ip:                     200.82.253.174
 8. ----------------------------------------------------------
 9. Program:        Firefox
 10. Url/Host:       http://hacking-facebook.com
 11. Login:          ele1234
 12. Password:       eleazarberriosw
 13. Computer:       PC-3F2D90D21838
 14. Date:           2010-12-30 23:51:17
 15. Ip:                     200.82.253.174
 16. ----------------------------------------------------------
 17. Program:        Firefox
 18. Url/Host:       http://www.facebook.com
 19. Login:          eleazarberrios@hotmail.com
 20. Password:       eleazarberrios
 21. Computer:       PC-3F2D90D21838
 22. Date:           2010-12-30 23:51:18
 23. Ip:                     200.82.253.174
 24. ----------------------------------------------------------
 25. Program:        Firefox
 26. Url/Host:       https://login.facebook.com
 27. Login:          eleazarberrios@hotmail.com
 28. Password:       eleazarberrios
 29. Computer:       PC-3F2D90D21838
 30. Date:           2010-12-30 23:51:19
 31. Ip:                     200.82.253.174
 32. ----------------------------------------------------------
 33. Program:        Firefox
 34. Url/Host:       http://es-es.facebook.com
 35. Login:          elitag12@hotmail.com
 36. Password:       misbebes
 37. Computer:       LENOVO
 38. Date:           2010-12-31 00:06:19
 39. Ip:                     190.22.122.185
 40. ----------------------------------------------------------
 41. Program:        Firefox
 42. Url/Host:       http://es-es.facebook.com
 43. Login:          carlitag12kids@hotmail.com
 44. Password:       carlitalaxora39
 45. Computer:       LENOVO
 46. Date:           2010-12-31 00:06:19
 47. Ip:                     190.22.122.185
 48. ----------------------------------------------------------

  tất nhiên pass có thể đã bị đổi,hên xui thôi =))
  ta tháy có thể tìm hàng ngàn account đã bị keylog bắt :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét