Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Sniffing dùng Ettercap Trên Backtrack 5

Sniffing là gì nếu ai chưa biết thì dùng google nhá
Bước 1:Mở terminal
Bước 2:Gõ lệnh ettercap -G


Hiện ra như sauChọn Sniff -> Unified sniffing

Hiện ra để mặc định OK

Scan host:Hosts->Scan for hosts


Chọn tiếp :Hosts  ->host list hiện ra như sau

Add gateway vào target 2 và victim vào target 1

Tiếp tục : Mitm Arp Poisoning


Chọn Sniff remote connections

Rồi Start sniffing

Nếu như victim vào 1 trang web có địa chỉ ko phải https thì ta có thể sniff đc,Đăng nhập trên máy victim như sau
Thi ta sniffing đc ^^


Tất nhiên chỉ dùng cho mạn Lan và Wan còn internet thì bằng niềm tin :))
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét