Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Lấy account mail sử dụng google

Bước 1: vào google
Bước 2: sử dụng một số dork sau đây

ext:sql intext:@hotmail.com intext:e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
ext:sql intext:”INSERT INTO” intext:@hotmail.com intext:password
ext:sql intext:@hotmail.com intext:passwordvào 1 số trang sau khi tìm đc ,rồi lấy danh sách email và các hash tương ứng,rồi chúng ta decode md5 của chúng.

Có thể sử dụng trang sau http://www.md5decrypter.co.uk/ để decode 


 pass nhận đc là panorama ^^
 Tất nhiên các pass chỉ khoảng 50% trùng với pass mail thật.@@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét