Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Danh sách 1 số account facebook ,gmail lấy bằng Plishing 2012

Bước 1: vào site google.com
Bước 2: Dùng 1 số dork
dork1: intext:charset_test= email= default_persistent=
dork2: inurl:"passes" OR inurl:"passwords" OR inurl:"credentials" -search -download -techsupt -git -games -gz -bypass -exe filetype:txt @yahoo.com OR @gmail OR @hotmail OR @rediff
 Ta nhận đc


Vào thì ta nhận đc 1 số danh sách như sau
http://www.esperanta.net/m/fb.txt


lsd=AVqYDWg_
email=badbadz.guyz@gmail.com
pass=j300385m
default_persistent=0
charset_test=€,´,€,´,æ°´,Đ”,Đ„
timezone=-390
lgnrnd=063413_n5SH
lgnjs=1346678042
locale=en_US

hack=Hacker
email=lumbansitumeang@yahoo.co.id
pass=ijukDiparaparaLHS
default_persistent=0
charset_test=€,´,€,´,æ°´,Đ”,Đ„
timezone=
ip=
lgnjs=1346744311
locale=id_ID

hack=Hacker
email=aldhyfirmansah@yahoo.co.id
pass=woy089627622154
default_persistent=0
charset_test=€,´,€,´,æ°´,Đ”,Đ„
timezone=
ip=
lgnjs=1346757884
locale=id_ID

lsd=AVqYDWg_
email=josaronaldi@ymail.com
pass=ragelcantik
default_persistent=0
charset_test=€,´,€,´,æ°´,Đ”,Đ„
timezone=-360
lgnrnd=063413_n5SH
lgnjs=1346762452
locale=en_US

............
thử vào 1 thằng nhá 
email=badbadz.guyz@gmail.com
pass=j300385m
 ta thấy oke 

Hình nó yêu cầu xác minh=> đúng password


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét