Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Đăng nhập administrator trên winxp (Chưa check trên win 7)

Đôi khi ngồi vào 1 máy nào đó,nhưng nó chỉ có quyền user thường,hoặc bị lock màn hình.Nếu ta muốn vào bằng administrator mà ko biết pass thì làm như sau
-Khởi động lại máy tinhs
-Nhấn F8 xuất hiện như sau
Safe mode
Safe mode with networking
Safe mode with command promt
Start windows normally

-Chọn Safe mode ,và màn hình đen xuất hiện,sau đó nó sẽ hiện ra user thường và administrator để bạn chọn đăng nhập vào ,tất nhiên ta chọn administrator để login vào
tiếp tục mở Cmd
Start->Run->CMD
Gõ lệnh net user ,nó sẽ hiện ra các user
gõ tiếp
net user (tên account administrator) *
có space trước dấu * nhé
nó sẽ hiện ra chỗ nhập mật khẩu mới,
nhập và khởi động lại máy là oke
rất là dễ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét