Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Local Attack] Các Phương Pháp Local Attack [Author bác Soleil][Bài 3 - Local Attack] Các Phương Pháp Local Attack

 Để hoàn thành bộ tut Local Attack full, hôm nay Soleil sẽ giới thiệu bài 3, cũng chính là bài quan trọng và trọng tâm nhất trong Local Attack. Trước khi đi vào bài 3, các bạn có thể đọc qua và lấy 1 số tool cần thiết từ  bài 2 - Giới thiệu tính năng 1 số shell

      


  *        Nhắc lại trình tự các bước Local Attack

     1-       View danh sách các user trong server
     2-      Tìm  file config.php
     3-      Get thông tin login vào database
     4-      Crack hoặc change pass admin
     5-      Login vào quyên quản trị và upshell

    
     1-      View danh sách các user trên server

Muốn local được 1 site nào đó trên server thì trướ tiên cần phải xác định site đó có user là gì, source code là gì từ đó tìm cách đọc file config.php của user đó
TERMINAL COMMANDS TO HAVE FUN WITH UBUNTU


Cowsay:Cowsay is a fun command with which your input text is displayed by a cow (ASCII art generated) or any other animal of your wish.
Install cowsay with the command   sudo apt-get install cowsay
Various cowsay commands you can try are,
cowsay message